Tietosuojaseloste

Atoy-konsernin tietosuojaseloste

Laadittu 21.5.2018

Atoy-konserniin kuuluu Suomessa kolme yritystä: Atoy Power Oy, Atoy Automotive Finland Oy ja Atoy Oy. Lisäksi konserniin kuuluvat yritykset Ruotsissa, Latviassa ja Virossa. Tässä tietosuoja- selosteessa selvitetään Atoy-konsernin Suomen yritysten henkilötietojen käsittelyä.

Atoy-konserni käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti. Teemme tarvittaessa päivityksiä tietosuojaselosteeseemme toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Mitä henkilötietoja Atoy-konsernissa kerätään?

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Kuluttajia koskevat henkilötiedot saamme kuluttajilta itseltään tai julkisesta rekisteristä kuten Trafilta. Yritysasiakkaita koskevat henkilötiedot saamme henkilöiltä itseltään.

Henkilöasiakkailta kerättävät tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot

  • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Ajoneuvon rekisterinumero
Antamasi suostumus vastaanottaa markkinointiviestintää
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja mm. asiakaspalautteet ja asiakaspalvelupuhelunauhoitteet

Yritysasiakkailta kerättävät tiedot:

Yritysasiakkaan yhteystiedot

  • Yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Ajoneuvon rekisterinumero (tarvittaessa)
Asiakaspalautteet
Yritystä koskevat tiedot

Trafilta kerättävät tiedot (koskee vain Atoy Power Oy:n asiakkaita):

Ajoneuvon merkki ja malli sekä muut tekniset tiedot
Ajoneuvon haltijan/omistajan nimi
Ajoneuvon haltijan/omistajan osoite

Atoy Power Oy:n (Atoy Autohuollot) mobiilisovelluksen kautta huomioidaan lisäksi asiakkaan sijainti liittyen Atoy Road Service -tiepalveluun, mutta tätä tietoa ei tallenneta eikä sitä luovuteta eteenpäin missään tilanteessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen sekä muita asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Asiakassuhteen hallinta ja palveluiden/tuotteiden tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti ylläpitämällä ja hoitamalla asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Voimme olla sinuun yhteydessä myös kertoaksemme uusista palveluista ja/tai tuotteista sekä käsitellä henkilötietojasi markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja ns. oikeutetun edun perusteella.

2. Palvelun kehittäminen ja sisäinen raportointi

Atoy Power Oy (Atoy Autohuollot) kerää verkko- ja mobiilivarauksen yhteydessä tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analyticsia hyödyntäen. Tätä tietoa käytetään palvelujen kehittämiseen. Tietoja ei yksilöidä käyttäjäkohtaisesti.

Keräämme verkkovarauksessa tietoja käytettävästä selaimesta, verkkoliittymästä, selatuista sivuista ja näihin liittyvistä tiedoista sekä siitä, mistä sivulle on tultu. Mobiilivarauksessa tiedonkeruu on vastaavaa, mutta suppeampaa, sillä se tapahtuu omassa sovelluksessamme.

Kaikki käyttäjän tiedot tallennetaan täysin anonyymisti, jolloin tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai IP-osoitteeseen. Toisin sanoen analytiikkaan ei kerry mitään tietoa, jolla voitaisiin tunnistaa käyttäjä.

3. Mahdolliset muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös mahdollisiin muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Atoy-konserniin kuuluville yrityksille lain sallimissa rajoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan siirtää Atoy-konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten esim. raportointi-tarkoituksessa. Henkilötietojen luovuttaminen Atoy-konsernin sisällä perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme sekä kertoa asiakkaille muiden Atoy-konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksista.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

  • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
  • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
  • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Autojen rekisterinumerot ovat Atoy Power Oy:n (Atoy Autohuollot) lisäksi SOS Hinauksen (SOS International Oy) saatavilla. Kyseinen yritys tuottaa Atoy Road Service -tiepalvelun.

Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Evästeet

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, käytön analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista niiden käyttötarkoituksen tai sopimuksen ja lain vaatimusten mukaan.

Henkilötietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja näihin tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt asianomaiset henkilöt.

Asiakkaan oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet tai muuten puutteelliset tiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja tietoja käsitellään automaattisesti eli jonkinlaisella ohjelmalla

Oikeus peruuttaa antamasi suostumus

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@atoy.fi.

Atoy-konserni
Olarinluoma 20
02200 Espoo
puh. +358 (0)9 6827 1