Rekisteriseloste ja käyttöehdot

Rekisterinpitäjä

Atoy Power Oy, 0416699-9 (jäljempänä Atoy Autohuolto)
Ruukintie 7-9 02330 Espoo
Yhteyshenkilö: Janne Mäki etunimi.sukunimi@atoy.fi

Rekisterin nimi

Atoy Autohuollon asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Atoy Autohuolto voi käsitellä henkilötietoja liittyen eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen eri kanavissa sisältäen mm. palvelu-, viestintä-, markkinointi- ja kyselytoimenpiteet. Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehdimme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Analytiikan käyttö verkko- ja mobiiliajanvarauksessa

Atoy Autohuolto kerää verkko- ja mobiilivarauksen yhteydessä tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analytcsia hyödyntäen. Tätä tietoa käytetään palvelujen kehittämiseen. Tietoja ei yksilöidä käyttäjäkohtaisesti.

Keräämme verkkovarauksessa tietoja käytettävästä selaimesta, verkkoliittymästä, selatuista sivuista ja näihin liittyvistä tiedoista sekä siitä, mistä sivulle on tultu. Mobiilivarauksessa tiedonkeruu on vastaavaa, mutta suppeampaa, sillä se tapahtuu omassa sovelluksessamme.

Kaikki käyttäjän tiedot tallennetaan täysin anonyymisti, jolloin tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai IP-osoitteeseen. Toisin sanoen analytiikkaan ei kerry mitään tietoa, jolla voitaisiin tunnistaa käyttäjä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista voidaan enimmillään yksilöidä seuraavat tiedot: auton merkki, auton rekisterinumero, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suostumus suoramarkkinointiin, ajoneuvon/-neuvojen huoltotiedot, auton huoltohistoria (vain mobiilisovellus) ja mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot. Mobiilisovelluksen kautta huomioidaan lisäksi asiakkaan sijainti liittyen Atoy Road Service -tiepalveluun, mutta tätä tietoa ei tallenneta eikä sitä luovuteta eteenpäin missään tilanteessa.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Autojen rekisterinumerot ovat Atoy Autohuollon lisäksi SOS Hinauksen (SOS International Oy) saatavilla. Kyseinen yritys tuottaa Atoy Road Service -tiepalvelun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja näihin tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt asianomaiset henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisterinpitäjälle. Tekstiviestitse saapuvaa asiakastyytyväisyyskyselyä, huollon yhteydessä auton ylläpitoon liittyvää viestintää ja mobiilisovelluksen kautta tehtyjen varausten vahvistusviestiä ei ole mahdollista estää.

Sivuston käyttöehdot

Atoy Autohuolto ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai muiden sähköisten palveluidemme käytöstä. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.